Moti* Zuzana Volná

"Dopřejme sami sobě minimálně tolik Lásky, kolik chceme, aby nám projevil někdo druhý"


RODINNÉ KONSTELACE * INTUITIVNÍ PORADENSTVÍ * KRESBA OBRAZŮ * HARMONIE TĚLA I DUCHA

"Všechno je tak,
jak má být"

STAČÍ MÁLO A UDĚLÁME SVĚT LEPŠÍM..

V dnešní době málokdo máme peněz nazbyt, obětujme ale třeba jen jedno pivo v restauraci, hamburger ve stánku,
časopis s drby o superhvězdách nebo si dejme jednou k večeři třeba jen chleba s máslem...

Pokud takto občas ušetříme na běžných věcech můžeme druhým zaslat aspoň dárcovskou sms v hodnotě 30kč.
Korunka ke korunce a někdo se bude mít lépe.

Věřím, že tato nová sekce mých stránek nebude zbytečná a že se občas najde někdo koho motivuje k dobrému skutku.
Mnohdy to není jen o penězích, je možno přispívat i jinými způsoby, stačí si vybrat jen ten co vám nejvíce vyhovuje.
K níže vybraným odkazům mě nikdo nepodplácel ani jinak nemotivoval, jsou vybrány intuitivně.
Můžete si samozřejmě na internetu vyhledat mnoho dalších dle vlastního vkusu a přání..

Přeji všem na takových to a podobných stránkách, co jsou závislí na pomoci druhých, aby se jim dařilo získat co potřebují a hlavně sílu a odvahu do života.

Lásku a pozitivní energií posílá Vám všem Moti*


logo Čím je projekt DOBRÝ SKUTEK jiný, než jiné dobročinné a charitativní organizace?

Je to hlavně v tom, že umožňuje, aby ten, kdo se rozhodl pomoci,
sám určil, komu chce konkrétně pomoci a proč a na jakou věc pomáhá.
A aby tak měl dárce vždy kontrolu nad tím, zda jeho pomoc v plné výši dorazila tam, kam si přál.

Můžete tak posílat své příspěvky na příběhy konkrétních lidí,
nebo si nastavit pravidelné měsíční posílání DMS s 30ti korunovým příspěvkem


Shlédnout tyto stránky určitě stojí zato: www.dobryskutek.cz


Pomocné tlapky, o. p. s. http://www.pomocnetlapky.cz/cz/
Asistenční psi pro zdravotně postižené a canisterapie, ve společnosti Pomocné tlapky se zabýváme chovem, předvýchovou a výcvikem asistenčních psů. Vycvičené psy předáváme zdarma do dlouhodobého užívání tělesně postiženým.

Svou pomoc můžete uplatnit jak zasíláním dárcovské sms ať už jednorázově či pravidelně,
nebo můžete poskytnout nový domov pejskům, kterým se život zamotal a nemají kam jít.
Můžete také přidat ruku k dílu jako dobrovolník, na kterého se obrátíme, když bude potřeba.
Pokud se chcete zapojit, neváhejte se na nás obrátit.


Pomocné tlapky o. p. s. - asistenční psi pro zdravotně postižené

Činnost obecně prospěšné společnosti Pomocné tlapky je financována peněžitými a věcnými dary jednotlivců, firem, nadací a fondů.
Klienti od nás dostávají psy zdarma, takže je na nás, abychom sehnali peníze na výchovu a výcvik.Naše sdružení MALAIKA získává finanční prostředky pro vytváření důstojných životních podmínek Malaika
pro svěřence dětského domova, žen samoživitelek a jejich děti v Keni.


V červnu 2008 tak bylo možné materiálně dovybavit dětský domov včetně budovy pro předškolní výchovu, započít s chovem brojlerů a tím zvýšit jeho potravinovou soběstačnost a kvalitu stravy. Před vánocemi dostalo všech 40 dětí nové oblečení, jídlo a léky. V plánu máme zakoupit menší stádečko koz (mléko, tvaroh a sýr) pro zpestření chudé a jednotvárné stravy.

Nemůžeme zachránit celý svět, můžeme však společně podpořit dobrou práci těch, kteří v nelehkých podmínkách keňského venkova vytvářejí pro 40 dětí „malý zázrak“. Více se o naší činnosti dozvíte na stránkách: www.malaika09.blogspot.com


Miláčkové.NET - internetový útulek Pokud hledáte kočku či psa z útulku, jste na správném místě. Jsme e-útulek, nabízíme psí i kočičí útulky z celé ČR. Máme nejrůznější miláčky, mazlíčky, kočičky, pejsky, informace ze světa opuštěných zvířat.

Miláčkové www.milackove.net Server nyní nabízí komfortní vyhledávání pro všechny, kteří hledají nového miláčka. Návštěvníci mohou hledat zvířátka podle nejrůznějších kritérií, mezi nejzajímavější jistě patří hledání dle lokality a konkrétních útulků z naší nabídky. Nechceme však pouze nabízet zvířátka k osvojení, chceme poskytovat i rady všem lidem, kteří si chtějí osvojit zvířátko, proto jsme vytvořili sekci "Jak na to", kde naši návštěvníci naleznou pomoc v případě, že si neví rady s výběrem zvířátka či oslovením útulku. Další nezanedbatelnou součástí našeho serveru jsou články o aktuálních tématech ze světa opuštěnců.

Chcete podpořit konkrétní zvířátko v naší nabídce či nějaké z nich potěšit? Darujte nám krmivo pro zvířátka! Pro pejsky, pro kočičky, jakékoliv značky, jakékoliv množství, budeme rádi za cokoliv. Vše co nám darujete vezmeme a rozdělíme mezi vybrané útulky. Můžeme samozřejmě podpořit pouze konkrétní útulek či zvířátko podle Vašeho výběru. Fantazii se meze nekladou - Máte jiný nápad jak nám pomoci? Chcete nám darovat finanční hotovost, pouze nám vyjídřit díky a pochválit nás? Napište nám a určitě se domluvíme.


Občanské sdružení Život Dětem
Posláním občanského sdružení Život dětem je pomoc nemocným dětem v rámci celé České republiky. Každý z nás se může v životě ocitnout v těžké situaci, kdy potřebuje pomoc a podporu okolí. Z tohoto důvodu se sdružení také věnuje již od roku 2003 pomoci na Moravě, ve Slezsku a v dalších regionech naší republiky.

Vzhledem k tomu, že Morava a Slezsko zaujímají velkou část naší republiky, zaslouží si stejnou pozornost, jakou sdružení věnuje pomoci nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v Praze a dalších regionech. Proto se sdružení rozhodlo pomoc nemocnicím a dalším dětským zařízením na Moravě a ve Slezsku ještě více rozšířit.

zivot Naše sdružení se snaží pomáhat nemocným dětem také přímo, a to darováním hraček, knížek, pořízením hezkého nábytku na dětská lůžková oddělení, pořádáním besídek pro děti, které jsou dlouhodobě upoutány na lůžku,... V menší míře a dle možností našeho sdružení dále pomáháme jednotlivým žadatelům. Jedná se především o hrazení příspěvků na pořízení invalidních vozíčků, rehabilitačních pomůcek…

Pošlete dárcovskou SMS ve tvaru: DMS ZIVOTDETEM na číslo 87777 a pomozte nám PROMĚNIT dětské SLZY v dětský ÚSMĚV.
Nově můžete přispívat pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku.
Stačí odeslat SMS ve tvaru: DMS ROK ZIVOTDETEM na číslo 87777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč.
Cena dárcovské SMS činí 30 Kč, příjemce Vaší pomoci obdrží 27 Kč.

Navštivte stránky: http://www.zivotdetem.cz/

Dětský svět potřebuje hodně LÁSKY. A právě VY můžete být skutečnými přáteli pro nemocné, opuštěné a handicapované DĚTI.zoo

Přehled Zoologických zahrad
Na těchto stránkách najdete většinu zoologických zahrad v české republice.

Ve většině z nich budou vděční za jakoukoli Vaši finanční pomoc v některých možná ani nepohrdnou dobrovolníky.

Můžete si také adoptovat své zvířátko a posílat finanční příspěvky rovnou jemu.Občanského sdružení: Naděje Zambii

zambie Občanské sdružení Naděje Zambii vzniklo z projektu Adopce na dálku, který založila Marcela Suchánková spolu s Mercy Mbuzi na jaře roku 2006. Díky velkému zájmu lidí pomáhat, se projekt postupně rozrůstal a z původních 16-ti dětí v roce 2006 se adopce rozšířila na 138 dětí v roce 2009.

Během tří let proběhly akce na podporu dětí v Monze, kde začaly Marcele pomáhat Lucie Šumová a Martina Pleskačová.
Pomáhaly s pořádáním besed, aukcí darovaných předmětů, dobročinné burzy a charitativního plesu.
Z peněz získaných na akcích se pokryly náklady na Vánoční besídky pro děti a také část nákladů spojených s adopcí.


Naděje Zambii o.s. oficiálně vzniklo 17.prosince 2009 a umožňuje studium 138-mi dětem ve školce, základních a středních školách.
Sponzoři (adoptivní rodiče) platí školné na rok, ze kterého se platí školní uniforma, školní pomůcky a poplatek škole (studium v Zambii je zpoplatněné).
Celá částka, kterou platí sponzor je určena dítěti, čímž se Naděje Zambii odlišuje od ostatních organizací zajištujících adopci dětí na dálku. Náklady spojené s adopcí se pokrývají pořádáním dobročinných akcí, získáváním sponzorských darů a grantů. Více najdete na: www.nadejezambii.org


S. O. S. - Život pro koně - útulek pro staré a týrané koně

Cílem útulku není jen poskytovat dočasný azyl starým, nechtěným nebo týraným koním, ale také zlepšování a zkvalitňování vzájemných vztahů mezi lidmi a zvířaty, zlepšování příslušných právních norem, získávání nových členů a spolupracovníků a osvětová činnost mezi veřejností. Rozšiřování informací mezi lidmi o kladném vztahu ke zvířatům a vzájemných přátelských vztazích. kun

Adopce na dálku je jedna z možností sponzorování. Jedná se o sponzoring (adopci) jednoho určitého koníka v útulku. Vždy se jedná o koně, který z nějakých důvodů bude zůstávat v útulku trvale,např.kvůli trvalým následkům po týrání. Protože pro ostatní koně se po vyléčení hledá nový vhodný majitel, který se bude o tohoto koně dobře starat a dá mu vše, co je potřeba, nabízíme k adopci na dálku právě jen naše "útulkové trvalky". Ne že by u nás strádali, ale samozřejmě každý penízek je v péči o tyto koně k dobru, protože léčit a zmírnit následky po týrání je finančně velmi nákladné a tito koně potřebují zvýšenou péči či přísun speciálních vitamínů či léků trvale.

Pro dálkovou adopci jsou vhodni tito útulkoví koníci: http://www.soszivotprokone.wz.cz/adopce-na-dalku/