Moti* Zuzana Volná

"Dopřejme sami sobě minimálně tolik Lásky, kolik chceme, aby nám projevil někdo druhý"


RODINNÉ KONSTELACE * INTUITIVNÍ PORADENSTVÍ * KRESBA OBRAZŮ * HARMONIE TĚLA I DUCHA

"Všechno je tak,
jak má být"

RODINNÉ KONSTELACE A POHYBY DUŠE

"Nemůžeme být opravdu šťastní pokud naši předkové uvnitř nás trpí. Učiníme-li krok vědomě, svobodně a šťastně, a přitom se dotýkáme země, děláme to pro všechny generace; předchozí i budoucí. Ti všichni se pak navrátí domů ve stejný okamžik jako my. My všichni dosáhneme míru ve stejnou chvíli."
Lotos kvete v srdci, Thich Nhat Han

MMOTI

Proces rodinných konstelací odhaluje vlivy skrytých sil v našich rodinných systémech a tvoří prostor pro znovunalezení osobní síly, přijetí a prožití našeho života naplno. Pohyby duše jsou další vývoj v oblasti konstelací, kde mohou být nejhlubší impulzy naší duše vyjádřeny beze slov. V energetickém poli konstelací odkrývá naše duše svou hloubku.

Práce s pohyby duše vyžaduje vysokou úroveň bdělosti. Rozloučení s důvěrně známými přesvědčeními, vyřazení vnějšího vlivu na práci, připravenost nechat se vést tím, co ukáže přítomný okamžik a důvěru v neznámé.

To znamená, že tato práce vyžaduje od terapeuta i představitele vystoupení z vlastní osobnosti na velmi vysoké úrovni a následování pouze velmi jasných a přesvědčivých impulsů v poli. Pozorování pohybů duše a svěření sebe sama do jejich účinku se během času vyvinulo z rodinných konstelací. Rodinné konstelace se skrz pohyby duše zintenzivnily a prohloubily.

Rodinné konstelace a pohyby duše se vzájemně doplňují a pomáhají jedna druhé.

Semináře Rodinných Konstelací pořádám od roku 2006
Žákyně Bhagata J. Zeilhofera www.rodinnekonstelace.cz a http://shangrila.sannyas-on.net

Absolvován dvouletý výcvik RODINNÝCH KONSTELACÍ - Certifikát
Absolvován výcvik KONSTELACÍ TRAUMATU a KONSTELAČNÍ SUPERVIZE

Pokud máte zájem dostávat pozvánky o konání seminářů Rodinných Konstelací,
stačí mi nahlásit Váš email a budou Vám pravidelně zasílány, až do Vašeho odvolání.SEMINÁŘ KONSTELACÍ TRAUMATU
- jejich vliv na náš život a na naše blízké

Přijďte si uzdravit svoje vlastní Já
Seminář je určen pro pokročilé účastníky, kteří již mají zkušenosti v oblasti RK a osobního rozvoje.
Termín konání a další podmínky účasti se připravují...


RODINNÉ KONSTELACE v Ostravě

Chcete SVŮJ život ZMĚNIT?
Tak přijďte a Změňte To!

Aktuální termín: 29. března 2014

Pocity a dojmy zúčastněných si můžete přečíst na konci stránky, různé jiné příspěvky v sekci Vaše otázky..

Další termíny RK pro rok 2014:31. květen, 26. červenec, 27. září, 29. listopad

Novinka - Zvýhodněná cena pro skupiny:
- u dvojčlenné skupiny činí celková cena 1400Kč
- u tříčlenné skupiny je celková cena 1800Kč

POZOR ZMĚNA ÚČTU: 670100-2200390305/6210

Moti

Místo konání: Centrum Harmonie - Na Jízdárně 18, Ostrava - kurz se koná v 1. patře hned naproti schodům.
(bývalý Kulturní dům Jízdárna - ne Hotel Harmony) Mapka - ZDE

Prezentace účastníků od 9.00, zahájení přesně v 9.30, ukončení podle počtu účastníků cca. 15.00 - 18.00
Počet konstelací na den je omezen! Rezervujte si svou konstelaci včas!
Přihlášky zasílejte emailem nebo formou sms: Jméno, příjmení, kontakt a jakým způsobem posíláte zálohu.

Sebou si vezměte domácí obuv, pohodlné oblečení a pitný režim, svačinu. Bude i delší přestávka na oběd.
V centru Harmonie je možno oběd objednat - pizzu nebo jiné jídlo.
Vybrat jídlo k obědu si můžete i předem na stránkách: Pizzerie Ježek nebo rovnou v letáku: ZDE

Vaše příprava pro konstelace: Pro postavení konstelace potřebujeme znát fakta týkající se vašeho rodinného systému do 2-3 generace nazpět.
Důležitá fakta: předčasná (před čtyřicítkou) nebo tragická úmrtí, úmrtí malých dětí, úmrtí při porodu, potraty, sebevraždy, rozvody, bývalí partneři a první láska, emigrace, vyloučení z rodiny, vážné nemoci, ztráty majetku, spáchaný zločin, křivdy, knězi a jeptišky, užitek z neštěstí druhých či jakýkoli neobvyklý osud.

Pozor i přesto, že si nestavíte vlastní konstelaci, mají na Vás jiné konstelace velký vliv,
žádná Vaše cizí role "NENÍ NÁHODNÁ" vždy jste ve své vlastní roli a očišťujete se a odblokováváte.


PLATEBNÍ PODMÍNKY SEMINÁŘE

Cena při stavění vlastní konstelace: 800Kč
- studenti, důchodci, MD, nezaměstnaní aj. dle dohody: 500Kč
Aktivní účastníci bez vlastní konstelace: 400Kč
- studenti, důchodci, MD, nezaměstnaní aj. dle dohody: 200Kč
Novinka - Zvýhodněná cena pro skupiny:
- u dvojčlenné skupiny činí celková cena 1400Kč
- u tříčlenné skupiny je celková cena 1800Kč

POZOR ZMĚNA ÚČTU: 670100-2200390305/6210.

V případě, že máte zájem o vlastní konstelaci, doporučuji se přihlásit co nejdříve a složit zálohu 500Kč,
až poté budete v pořadníku na vlastní konstelace.
Ti z Vás kteří nemají zájem o vlastní konstelaci, ale chtějí se aktivně účastnit, zašlou částku 200Kč.
Doplacení při registraci před zahájením semináře. Účastníci využívající slevu, platí celou částku a na místě již nic nedoplácí.

Do variabilního symbolu napište datum semináře Rodinných konstelací např. 28042012
v případě zálohy vlastních konstelací pro dvě osoby: 28042012/2
Na bankovní účet můžete peníze poslat i z jakékoliv pošty či vložit na pokladně České Spořitelny.
V těchto případech uveďte vždy do zprávy pro příjemce i své jméno(jména).

V případě zrušení účasti na semináři 3 dny před zahájením je celá záloha stornována,
v opačném případě máte možnost si ji přesunout na jiný termín semináře, nebo poslat za sebe náhradu.

Všichni jste srdečně zváni

Vaše Moti*


Naco si PŘED a PO Rodinných Konstelacích dát POZOR

Před konstelací - kdy nutno být s konstelacemi opatrný? Konstelace podle Berta Hellingera (a jak je autor provozuje) nenahrazují kvalifikovanou psychoterapii nebo lékařskou pomoc, je-li tato nutná. Také neslouží jakémukoliv léčení či stanovení diagnózy ve smyslu klasické medicíny.

Semináře konstelací jsou sebepoznávací a vývojové semináře
- ve kterých po celou dobu trvání ÚČASTNÍCI NESOU ZA SEBE A ZATO, CO DĚLAJÍ, PLNOU ZODPOVĚDNOST.


S klienty, kteří tohoto nejsou schopni nebo s nemocnými pacienty lze pracovat pouze za přítomnosti jejich ošetřujících terapeutů nebo po dohodě s těmito.
Následující kontraindikace jsou uvedeny pouze pro orientaci účastníků.

Občasné problémy během a po konstelaci: Systemické konstelace je velice účinná metoda osobního růstu. To znamená, že absolovování konstelací (příp. semináře) vede v mnohých případech ke změnám ve vnímání a chápání souvislostí klientova života a s tím i spojené přehodnocování hodnot a zaběhnutých "vzorců chování". Během seminářů konstelací, hlavně pokud je tato práce ještě nová a nezvyklá, se může stát, že naše rozumové chápání a kategorizování světa ("tak a tak to je, protože to už tak vždy bylo") je dočasně zmateno, nebo se v naší "realitě" objevují nové poznatky, které se nám zprvu nepodaří zařadit to toho, co je nám známé.

Postkonstelační symptom: Náš psychosomatický systém (tj. tělo a psychika dohromady) na toto přehodnocování reagují únavou, bolestmi hlavy, podrážděností, emoční labilitou nebo i útlumem. Náš psychický stav se může přechodně zhoršit. Během a po semináři se mohou vyskytnout pocity marnosti ("je toho tolik, že nevím, jak vůbec začít...), dezorientovanost ("nevím, kudy kam, ztratil jsem orientaci") a neklidu ("chci to už vyřešit, teď hned, ale nevím jak"). Ojediněle se stává, že si tělo vynutí čas ke zpracování konstelace např. týdenním nachlazením, dočasnou horečku nebo jinou indispozicí.
Toto jsou podle mých zkušeností většinou pozitivní signály, že konstelace působí - změna podvědomých negativních obrazů je, podobně jako v homeopathii, často provázena přechodným "prvotním zhoršením". Jak můj učitel Ramateertha říkal, "symptom běží ještě jedno čestné kolo na rozloučenou". Tyto symptomy by neměly být příliš těžké a trvat více než jeden až dva týdny. V opačném případě se pravděpodobně nejedná o následky konstelace. Pokud však máte pocit, že negativní symptomy, které trvají déle než jeden až dva týdny po konstelaci jsou s konstelací spojeny, doporučuji kontaktovat lektora, který konstelaci vedl a v případě tělesných nebo psychických potíží i odbornou pomoc.

Pocit zůstání v roli: V průběhu semináře dochází u některých osob, které stojí v rolích, k přenosu tělesných příznaků a symptomů těch členů systému, které představují. Tyto příznaky, jakkoliv mohou být jsou v rámci role i drastické, zmizí skoro vždy po vystoupení z role. Zřídka se stává, že tyto příznaky ještě několik hodin nebo i dní u představitele přetrvají, většinou v podobě pocitu "nebýt úplně ve své kůži" nebo "něčeho, co na mně zůstalo viset". Zde je důležité, aby lektor tento efekt rozpoznal a byl schopen klienty (představitele) jednak na "zůstávání v rolích" upozornit, jednak vhodnou technikou tento efekt omezit na minimum.
Všeobecně platí, že pokud u klienta nebo účastníka semináře přetrvává pocit "zůstání v roli", je možné toto sám ošetřit opětovným poděkováním tomu, koho jsme představovali a uspořádáním malého "rituálního" vystoupení z role. K tomu může sloužit okázalý krok stranou, oklepání se a hlasitě přednesená věta "Děkuji za možnost prožít roli ... a tímto z ní vystupuji". Pokud toto nepomůže a pocit přetrvává dny až týdny dál, doporučuji kontaktovat toho, kdo konstelaci vedl a případně mi napsat mail (mohu doporučit někoho, kdo provede "očištění").

Potřeba další pomoci: V ojedinělých případech je možné, že klient má po skončení konstelací potřebu dalších terapeutických či poradenských konzultací. V těchto případech doporučuji obrátit se na terapeuta, který je obeznámen s konstelační technikou a může klientovi nabídnout pomocnou ruku při zpracovávání konstelace a v dalším osobním vývoji.


Jak to probíhá?

RK1

Na konstelacích se sejde skupina lidí. Člověk, který si chce postavit svou konstelaci si po vyzvání sedne na místo vedle mne a řekne jaká je jeho motivace. Např."Chtěl bych dát do pořádku své rodinné zázemí-rodinu ze které pocházím" K tomu potřebuji vědět fakta: počet sourozenců, zda byly nějaké potraty, nějací mrtví (ať už mezi jeho sourozenci nebo i dále rodově) nějaké zvláštní události v rodině (vyloučení z rodiny, brzké úmrtí, apod.) zda jsou rodiče spolu či rozvedení a jaké měli předchozí partnery či manželství popř. jestli měli i děti. Tyto informace potřebuji vědět u všech konstelacích ať už se jedná o rodinné zázemí či o jinou motivaci jako třeba zlepšit své zdraví, finanční situaci či přestat kouřit, apod.

Poté řeknu ať si vybere zástupce. Za sebe(vždy) a např. za otce, matku, bratra, sestru.... tyto zástupce vybírá mezi ostatními členy skupiny a vždy se zeptá - "můžeš hrát mého otce?" ano-ne, všechny postaví vedle sebe do řady než vybere posledního zástupce a nakonec je zezadu za záda intuitivně rozestaví po místnosti. A sedne si zpět. Já ponechám všechny zástupce určitou dobu stát a za pár minut řeknu: "Následujte své vnitřní pohyby" - účastníci se nyní rozestaví, tak jak je jim to příjemnější nebo tak jak prostě potřebují. Ostatní v místnosti celou dobu nemluví a jen tiše přihlíží.

Poté se každého z nich ptám jak se cítí a na základě jejich odpovědí se konstelace začne vyvíjet...

Ve vyjímečných případech může někdo něco říct nebo udělat i bez vyzvání v případě, že je to opravdu silné nutkání. Do konstelace také můžu v průběhu přidávat další osoby a zjišťovat jaký mají k nim ostatní postoj. Zástupci mají vůči sobě různé emoce a já díky nim hledám příčinu problému v rodině, která může být např. potrat mezi prvními dvěma sourozenci. Zástupci jsou mnouvedení k tomu, aby se vyříkalo vše, co je třeba popř. došlo k odpuštění, přijmutí dané situace, omluvení se či pochopení jeden druhého a tím se vše uvedlo na pravou míru.

RK2

Ke konci, kdy je již situace v rodině téměř vyřešena se vymění zástupce za člověka, který si konstelaci stavěl. Ten tam je již až do konce. V určitou chvíli řeknu: "Tady to necháme, tohle si odnes sebou a ostatní vystupte." Konstelace končí a všichni ostatní jakoby vyskočí z role - je vhodné udělat fyzický úkrok či úskok.

Konstelace jsou hodně o emocích a často hodně silných, vidíme a prožíváme tam pláč, hněv, smích..cokoliv, ale to vše je právě to na co čekáme. Hledáme to potlačené, a při určitých vyřčených větách dojde k uvolnění - k odblokování. Konstelace působí nejen na toho, kdo si konstelace staví, ale také na zástupce - Navíc žádná role není náhodná, každý je svým způsobem postaven do své vlastní role. To vše působí také i na diváky, kteří se jen dívají. Protože nejde dost přesně popsat, co se v konstelacích děje je dobré se na ně přijít aspoň podívat, člověk dokud to neuvidí neuvěří.

Po konstelacích můžete mít zvláštní pocity, jako po různém odblokování. Není vhodné první dny konstelace rozebírat a analyzovat, vhodnější je na ně nemyslet vůbec, konstelace působí na jiných energetických úrovních a v pravý čas se projeví.

Svými slovy bych řekla, že jako jedna z věcí Vám konstelace změní Váš vnitřní postoj k dané věci a to Vás úžasně osvobodí. Vaše vztahy např. s rodinou se časem změní ač nikdo z nich na konstelacích nebyl. Je tomu třeba jen dát volný průběh. Samozřejmě, že u každého to může mít jiný průběh někomu to může trvat déle na jiného to funguje hned, je to hodně individuální.

RK3

Při vedení konstelací jsem ve stavu, který je níže popsán u Pohybů duše, proto se některým může zdát mé jednání nelogické, např. že když ona je oběť a on násilník tak proto on je ten špatný - ale já reaguji jinak, než jak to na první pohled jasně pro ostatní vypadá, nic totiž není tak jak se rozumem zdá..

Ještě bych chtěla dodat. O konstelacích, které jste viděli můžete známým povídat, ale prosím zanechte ostatním jejich soukromí a neříkejte jména. U konstelací také můžou hrát i ženy muže a naopak, jako pomůcka pro rozlišení dostávají ženy čepky či klobouky a muži šátky. Z vlastní zkušenosti můžu říct, že hrát muže mi bylo přínosem k jejich pochopení. A věřím, že tomu je i naopak. Používám i další pomůcky jako plyšáky, zrcadlo a cokoli co mě zrovna napadne.

Pokud Vás to zaujalo, věřím, že se na některých Rodinných Konstelacích uvidíme :-)

Budu se těšit Vaše Moti*


Systemické Rodinné Konstelace

Práce s konstelacemi se zabývá našimi kořeny, naším přístupem k těmto kořenům a k životu vůbec. Ovlivňují všechny oblasti života - vztah k našim dětem, partnerské vztahy, naši práci, zdraví a dokonce vztah k naší i jiným zemím. Dá se také podívat na vaše strachy, závislosti, bolesti, ale i na postoje k životu či smrti a jiné.

Každý z nás pochází z určitého rodinného systému, který má svůj přirozený řád – řád lásky. Ten není možné normálně spatřit, ovlivňuje však všechny členy rodinného systému. V práci rodinných konstelací jsou tyto skryté síly, jež sahají až do třetí či čtvrté generace, vyneseny na povrch a uvolněny. Takový proces nám pomáhá přejít od slepé nevědomé lásky k lásce vědomé. S tím také přestáváme nevědomě opakovat osudy svých předků a dostáváme svobodu a chuť žít svůj vlastní život.

Součástí této práce je dát patřičnou úctu tomu, kdo byl z rodiny vyřazen či zapomenut, kdo zemřel mladý nebo kdo měl těžký osud. Zárověň dáme těmto lidem místo v našem srdci. Důležitými tématy jsou: přijetí svých rodičů, odkrytí rodinných tajemství a vrácení viny tam, kam patří. také druhá světová válka dodnes ovlivňuje životy mnohých lidí, objevují se váleční zločinci a oběti, ztráty a přežití. Je třeba uznat nevydařené vztahy a co je hodně důležité taky potraty, a to jak námi ukončené tak i samovolné. Často je potřeba podívat se na ztracenou či tajnou lásku, na pocit bolesti a smutku. Po přijetí těchto bolestí, daní potřebné úct či po správném nastolení rovnováhy v rodině, konstelace osvobozují budoucí generace od těchto břemen.

Naši rodiče a předkové za nimi jsou našimi kořeny. Stojí-li rodiče za námi, posiluje nás to a dává svobodu jít vlastní cestou. Je-li však vztah s rodiči a jejich předky v nepořádku, stěžuje nám to realizaci našich možností, nedostává se nám síly ke zdravým vztahům a práci.

Rodinu a osudy k ní patřící nemůžeme změnit. Nemůžeme si říct, tihle rodiče se mi nelíbí, chtěl bych jiné. To vše je navždy součástí nás samotných. A tak to musíme příjmout, ať už se nám to líbí či nikoli. Jednou jsme se těmto rodičům narodili, a tímto se stali oni našimi rodiči. Ikdyž byli slabí a nedokonalí rodiče, ikdyž nevěděli jak se co dělá, jak se dítě vychovává, třeba ani oni sami nebyli správně vychování, a tak nemají odkud čerpat. Ale jisté je jedno, že člověk většinou v danou chvíli v životě, udělá pro své rozhodnutí opravdu maximum co může. Samozřejmě, stává se to každému z nás, že si po čase řekne, měl jsem to udělat jinak, dneska bych to udělal jinak. Ale v danou chvíli s konkrétními informacemi opravdu udělal to nejvíce co mohl.
Nemůžeme se zabývat minulostí a neustále se vracet do spekulací: Kdyby....
Žijte s čistým svědomím, že v danou chvíli jste proto udělali maximum.
S vašimi rodiči je to obdobné i oni si dneska říkají: Jó kdybych to tehdy...
Vaši rodiče Vám dali vše, co Vám tehdy dát mohli, nemohli Vám dát více, než měli k dispozici. Nikdy a nikdo z našich kořenů nebyl dokonalý, každý máme své problémy a své slabosti. Je však třeba tyto slabosti přijmout a to jak ty vlastní, tak i slabosti druhých.

Vždy si můžeme zvolit cestu slabosti či cestu síly. Buď se od života oddělíme, tím že s ním nesouhlasíme. Anebo se staneme jeho součástí, ale to jedině tím, že ho příjeme takový jaký je, i se vším co k němu patří. Pak budeme teprve žít spojení s celkem a s podporou svých předků. A budeme osvobození od všech předchozích osudů a nezdarů z minulosti. V tom je naše pravá svoboda. A právě o tom jsou rodinné konstelace: nalézt svou sílu a poznat, že nejsme sami. Každý z nás je součástí většího celku. A je třeba to tak vidět a přijmout.

Řád lásky nás váže k naší rodině a osudům v ní a odděluje nás tím ode všech kromě našeho rodinného systému, o to se stará rodinné svědomí v nás. V naší duši existují ovšem na hlubší rovině ještě i jiné impulzy, které Bert Hellinger nazývá pohyby duše, jež přesahují toto spojení s naším rodinným systémem. Tyto pohyby duše se však mohou rozvíjet jen tehdy, když je rozpoznán řád lásky, jinak blokuje svobodný proud pohybů duše, jdoucích směrem ke spojení, jednotě, uznání, překračování oddělujícího. Co tuto práci odlišuje od tradiční terapie, je její koncepce, člověk je konfrontován s tím, co konstelace objeví, konfrontuje skutečnost, aniž by ji zakryl svými idejemi a koncepty, aniž by ji analyzoval, pitval, nebo také jen vykládal, a dává duši prostor, aby mohla následovat své hluboké impulzy.


Pocity a dojmy zúčastněných

Zdravím Zuzi.
Po minulé konstelaci / mé první /, která se konala 17. Listopadu. Jsem byla nadšená a „vyřízená“ dohromady, byla to síííííla. Mockrát děkuji za tuto zkušenost. Určitě se ráda zúčastním, ale lednový termín mi nevyhovuje, sedím u voleb. Určitě se ale účastním toho dalšího termínu tj. březnového.

Prosím i nadále mi posílej pozvánky.

Děkuji moooc a přeji ti v novém roce jen to nejkrásnější a mnoho nadšených a poznání chtivých lidiček.

Děkuji za vše. Dita N.


Dobrý den,
píšu Vám až teď po 2 týdnech od konstelace, protože jsem nemohla uvěřit, že mi doopravdy tolik pomohla!
Před tím, když jsem chodila k té paní, co pracovala s reiki a kyvadélkem, tak se vše vyřešilo jen na určitou dobu a pak to bylo zase skoro všechno zpátky, ale od té doby, co jsem byla na konstelacích cítím uvnitř takový klid a mír, jaký jsem už hooodně dl ouho necítila...a i když se dostanu do vyhrocené situace, kterou ani nezvládnu úplně dobře a prasknou mi trochu nervy, tak pak stejně zase cítím ten klid a smíření, že ani nechápu, jak je to možné, že je to pořád tady! Chtěla bych Vám tedy strašně moc moc a moc poděkovat za naprosto úžasné konstelace!!!Je to pro mě letos ten nejúžasnější vánoční dárek:D Určitě bych se moc ráda zúčastnila i dalších konstelací, ale teď toho 15. nemůžu, ale dalších konstelací na nový rok se určitě zúčastním:)

Před konstelací jsem měla vždycky pocit, že je mezi mnou a mamkou taková velká bariéra a teď mám pocit, že se z velké části zbořila, i když pořád tam něco je...a taky už necítím takovou šílenou bolest z toho že už tu není babička, jako bych to nějak pochopila, že to tak má být, i když mi chybí pořád...Jsem strašně vděčná, že jsem se konstelací mohla zúčastnit a díky Vám se teď cítit mnohem líp:)

Ještě jednou Vám moc moc děkuju, mějte se moc krásně a užívejte si dětičky, ať Vás moc nezlobí:)

Katka


Milá Moti,
Jsem moc ráda, že jsem našla cestu do Tvé konstelační „ordinace“. Vím o této metodě už několik let a dvakrát jsem prošla konstelacemi s jiným terapeutem. Určitě to bylo přínosné, ale tentokrát u Tebe jsem měla pocit mnohem větší úplnosti a smysluplnosti obrazu, který se mi v mé konstelaci ukázal. Cítím velkou důvěru ve Tvé schopnosti a intuici a je mi sympatický Tvůj láskyplný nadhled, humor a přitom neodsuzující postoj k lidským „sračkám“.
Poznávání světa a lidské duše včetně své vlastní je pro mě vysokou hodnotou a motorem v životě, sdílím Tvůj postoj k „úklidu“ ve svém nitru. Mám to nějak podobně, jsem nastavená spíš problémy řešit aktivně, než čekat až „vyhnijí“, i když je tam to riziko (nebo spíš jistota), že v sobě člověk narazí na takové stránky, které se mu vůbec nelíbí a ego je z toho celé bolavé. Ale poznání se rodí přes utrpení a je to úžasné dobrodružství! Na metodě rodinných konstelací se mí líbí, že je řekla bych „filosoficky neutrální“ a funguje bez ohledu na světonázor a pro mě je velmi „čistá“ (což určitě záleží na terapeutovi). Taky je jedinečná v tom, že nám ukáže a zároveň i rozhýbe záležitosti, ke kterým bychom se pomocí přemýšlení nedostali, i když se o to snažíme ze všech sil. Konstelace v Tvém podání byly pro mě velká síla, i když první dny po nich jsem byla rozložená na prvočinitele a bojovala jsem s agresí, lítostí a negacemi. Děkuji, a až se to vše ve mně usadí a naberu sílu, mám ještě několik „kostlivců“ ve skříni své duše. Renáta


Dobrý den,
vdecnost děkuji mnohokrát Vám i všem ostatním zúčastněným. Byla jsem udivena, jak věci fungují.

Nejsem úplně v pohodě, ale mé prožívání některých věcí je již mírnější a méně bolí.
Konstelace ostatních na mě velice působily a měla jsem pocit očisty.
Myslím, že potřebuji dořešit nejen vztah k manželovi, ale i jiné věci.
Vaše otevřenost mi umožnila podívat se na můj život z jiného úhlu.
Děkuji a přeji moc osobního štěstí.
Myslím, že se ještě ozvu a objevím. Budu to potřebovat, to cítím.
Hezké dny
Dana


"Každé konstelace, kterou jsem měla možnost pod Tvým vedením prožít je jedinečná a svým způsobem neopakovatelná. Je v tom jemnost a síla zároveň, mně osobně moc vyhovuje, že se do toho nevkládá nic jiného. Mám pocit, že se energie nerozptyluje, právě naopak a tím má každý možnost, dostat se co nejhlouběji je to možné. Hraní odlišných rolí může vypadat na první pohled vyčerpávající, ale co se mně týče byla to pro mně zkušenost, že tomu tak být nemusí. Právě střídaní roli mně bylo přínosem a domů jsem odjížděla v pohodě. Na mně hodně působí koncové obrazy každé jednotlivé konstelace i když tam byly někdy těžké věci. Při tom si uvědomuji, že je to hodně individuální záležitost a nemusí to tak být pokaždé a taky je to v pořádku."
Co dodat? Jen tak dál....... pro dobro celku...... Milada


"Seminář Rodinných Konstelací mě moc obohatil a ráda příjdu znovu a určitě ne naposled. Podle mě rodinné konstelace mají vyšší smysl a hloubku.Je to práce na vyšší úrovni, kdy se pracuje přímo s duší bez masky, kterou člověk hraje v životě. Až tam člověk pochopí určité souvislosti a může otevřít své zaslepené oči. Tvůj způsob je přirozený, přátelský a hlavně srdečný. Atmosféra je plná pochopení a vzájemné tolerance ikdyž se řeší někdy velice smutné rodinné záležitosti, ale vše je spojenou s láskou a přijetím. Dáváš do toho své srdce a tím Tě lidé vnímají velice dobře.
I když se věnuji své duchovní cestě, rodinné konstelace mi ukázaly jiný duchovní směr a hluboké poznání. Vždy, když se podíváme na utrpení našich předků a celé rodiny, něco nám říká zastav se a zamysli se, jak chceš žít sám, protože naši životní proměnou a touhou po změně a pročištěním bloků se posuneme blíže ke své duši, nalézneme hlubší význam našeho bytí a také pomůžeme dobré věci, že naše děti a jejich děti nemusí nést břemeno rodu, neboť svými konstelacemi a všemi rolemi, kterých se zúčastníme pomáháme celé naši generaci a hlavně sami sobě.
Pro někoho je očistná doba šok, někdo ji snáší lépe, ale vždy se něco v nás pohne, co nás posune blíže k našemu vlastnímu nitru, ke svému vyššímu Já. Když uvážím působení konstelace na lidi, najednou v těchto situacích jednají spontálně a intuitivně a hlavní, co tam člověk vidí, že hledají to pozitivní řešení a lásku, která vše v konečném působení pomůže a očistí jejich duši od určitých nánosů bolesti." S láskou Iris


"Mám moc ráda konstelace s tvým vedením. Vidíš a cítíš to, co my svou nevědomostí přehlížíme. Naše mysl přece nejlíp ví jak by vše mělo vypadat a plynout:-) Na tvých konstelacích je důvěra přirozeností. Začala jsem navštěvovat tvé konstelace s tím, abych se vyrovnala s agresí a nepřátelstvím tohoto světa ke mě. Já verzus svět. Teď se nad tím už můžu jen pousmát :-) Nevěděla jsem, že jsem milovaným dítětem vesmíru, který mě má velmi rád a splní veškeré přání, když budu sama sebou :-)

Patřím do rodiny k lidem, kteří tím co dělali mě vnitřně zabili, nevěděla jsem, že dělali jen to co uměli protože jim to předali jejich rodiče a rodičům další předkové a ti všichni to dělali s láskou, jinak to neuměli a mě naučili to co mě vnitřně zabilo dál předávat s láskou. Nikdy bych tomu nevěřila. Až konstelace mi ukázaly, že i já, která se cítím být obětí můžu být pachatelem, páchat stejné zlo na sobě a přitahovat si jen to zlé, protože to jinak neumím, naučili mě to. Ano také nám naši předci předávali během života NĚCO a my zapomínáme na sebe a hrajeme pořád role, které nám nepřísluší a tím si v životě blokujeme radost. Převzala a jsem to NĚCO za své, a díky konstelacím můžu to NĚCO vrátit tam kam to patří a vidět jak ten komu to patří přijme to NĚCO zpátky a eliminuje se destruktivní proces, díky kterému už nebude předáváno břemeno, které nedovoluje život v radosti dalším v rodu.

Ať už mám vlastní konstelaci, nebo jsem v roli někoho, vždy jsem překvapena a pohlcena dějem, který probíhá a je mi tak známý… Je stejný jako některé mé opakující se reakce v mém životě, kdy mám pocit,že mě NĚKDO nebo NĚCO ovládá a kdy si říkám PROČ? Co to je? Co mě to ovládá? Proč vždycky spadnu do stejné neúnosné situace ačkoli si říkám už nikdy, to už se mi nemůže stát.
Na konstelacích to v "náhodných" rolích někoho druhého prožiji znovu a přijde viditelná odpověď PROTO. Díky konstelacím ovšem nezůstávám v ovládání jako v běžném životě, ale toto nevědomé je transformováno do vědomého. Toto uvědomění je tak osvobozující. Teď si někdy říkám, když jsem opět v ovládání NĚČEHO :-)a neumím zastavit... Proč tam není Zuzka a neřekne: "Tak a teď si vystup z role :-)"
Jsem vděčná tvým konstelacím za to, že mě loupou jako cibuli a já při tom pláču, ale ta radost na konci je nekonečná a božská. Děkuji za to že pomalu přijímám realitu, začínám cítit že patřím ke své rodině. Je tam mé místo, já jsem na to zapoměla. " Děkuju Zuzi, MartinaTaké Vaše pocity a dojmy z konstelací ať už pozitivní či negativní zde můžou být prezentovány, stačí mi je zaslat na email... Moti*